ILAE på Norsk

På ILAEs nettsted er mesteparten av informasjonen på engelsk. Noen dokumenter er imidlertid tilgjengelige på andre språk, og på denne siden tilbyr vi all informasjon som er tilgjengelige på norsk. Hvis du vet om ytterligere informasjon på norsk som kan være av interesse for epilepsi-interesserte, vennligst kontakt info@ilae.org

 

Ny epilepsiklassifikasjon

Ny klassifikasjon av epileptiske anfall

Subscribe to the ILAE Newsletter

To subscribe, please click on the button below.