ILAE på Norsk

På ILAEs nettsted er mesteparten av informasjonen på engelsk. Noen dokumenter er imidlertid tilgjengelige på andre språk, og på denne siden tilbyr vi all informasjon som er tilgjengelige på norsk. Hvis du vet om ytterligere informasjon på norsk som kan være av interesse for epilepsi-interesserte, vennligst Contact ILAE

 

ILAE Classification of the epilepsies - Norwegian

Ny epilepsiklassifikasjon

Operational Classification of Seizure Types - Norwegian

Ny klassifikasjon av epileptiske anfall

Subscribe to the ILAE Newsletter

To subscribe, please click on the button below.

Please send me information about ILAE activities and other
information of interest to the epilepsy community