Türk Epilepsi ile Savaş Derneği

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği İstanbul'da 1973 yılında kurulmuştur. Tamamı Tıp doktoru olan yaklaşık 450 üyesi bulunmaktadır. Derneği en önemli amacı epilepsi ile ilgili herkes tarafından kullanılabilecek epilepsi ile ilgili bilgiler vermek, bu konu hakkındaki temel ve klinik bilimlerle ilgili araştırma yapmak, epilepsi ile ilgili olarak uluslararası platform ile ilişki içinde olmak, yeni bilgilerin oluşumunda yer almak, epilepsi bakımı ile ilgili standartları belirlemek, Türkiye'de iyi eğitimli profesyoneller yeterli sağlık tesisleri varlığını sağlamaktır.

Turkish ILAE Chapter Logo

Derneğimizin en çok önem verdiği faaliyeti eğitimdir. EEG kursu 2007 yılından beri, nöbet semiyolojisi toplantısı 2011 yılından beri her yıl yapılmaktadır. Her iki yılda bir Epilepsi Kongresi düzenlenmekte ve ülke çapında 450-500 civarında hekim katılmaktadır. Kongrenin olmadığı senelerde ise Epilepsi Sempozyumu düzenlenmektedir. Bu toplantılara da ortalama 120-150 hekim katılmaktadır. Bu toplantılarda en iyi klinik ve temel bilim makalelerine ödül verilmektedir. 1996 yılından beri her eğitim yılında (Eylül ayından Nisan ayına kadar) her ayın son cuması Aylık Toplantılarımız İstanbul'da yapılmaktadır. Bu toplantılarda yurtdışı veya yurtiçinden gelen konuşmacılarımız yeni ve popüler konuları anlatarak bilgi paylaşımında bulunmaktadır.

Türk Epilepsi ile Savaş Derneğinin yayın organı olan “Epilepsi Dergisi” 1995 yılından beri düzenli olarak basılmaktadır. Senede üç sayı mevcuttur, önemli ve güncel konularda da ek sayılar çıkarmaktadır. Derneğimiz sosyal medyada da oldukça aktif olarak takip edilmektedir.

31. Dünya Epilepsi Kongresi İstanbul da yapılmış, dünyanın çeşitli yerlerinde yaklaşık 2600 katılımcı gelmiş, oldukça aktif tartışmalar yapılmıştır.

İletişim

websitehttp://www.turkepilepsi.org.tr/ 
Telefon: 90-212-5297780 
Emaildernek@turkepilepsi.org.tr
Facebook: https://www.facebook.com/ILAE.Epilepsy

Contact ILAE

Yönetim Kurulu

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği

Subscribe to the ILAE Newsletter

To subscribe, please click on the button below.

Please send me information about ILAE activities and other
information of interest to the epilepsy community