ILAE tiếng Việt

Website của ILAE có thông tin chủ yếu bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, một số tài liệu được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác và chúng tôi cung cấp trên trang này những tài liệu và nguồn tài liệu bằng tiếng Việt.

Nếu các bạn có thông tin về các nguồn tài liệu bằng tiếng Việt liên quan đến động kinh, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Contact ILAE

PHÂN LOẠI CƠN ĐỘNG KINH TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG CỦA LIÊN HỘI CHỐNG ĐỘNG KINH QUỐC TẾ (ILAE): KHUYẾN CÁO CỦA ỦY BAN ILAE VỀ PHÂN LOẠI VÀ THUẬT NGỮ (Operational classification of seizure types - Vietnamese)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG PHÂN LOẠI CƠN ĐỘNG KINH THEO ILAE 2017 (Instruction Manual - Vietnamese)

Điều trị lâm sàng tối ưu cho trẻ em với chế độ ăn sinh ceton: Khuyến cáo của nhóm nghiên cứu chế Ä‘ộ ăn sinh ceton quốc tế

Subscribe to the ILAE Newsletter

To subscribe, please click on the button below.

Please send me information about ILAE activities and other
information of interest to the epilepsy community