ILAE in Swedish

ILAEs hemsida innehåller främst information på engelska. Vissa dokument finns tillgängliga på andra språk och på denna sida tillhandahåller vi alla dokument och resurser som finns tillgängliga på svenska.

Om du känner till andra resurser på svenska som skulle kunna vara av intresse för besökare av hemsidan, vänligen Contact ILAE

Klassifikation av epileptiska anfall, basalt schema

Subscribe to the ILAE Newsletter

To subscribe, please click on the button below.

Please send me information about ILAE activities and other
information of interest to the epilepsy community