ILAE на українській мові

The ILAE website has most of its information in English. However, some documents are available in other languages and we provide on this page all the documents and resources that are available in Ukrainian. If you know of some resources in Ukrainian that could be of interest to the epilepsy community, please contact ILAE.

Ukrainian League Against Epilepsy: Українська протиепілептична Ліга


Класіфікація та визначення ILAE синдромів епілепсії


Image of raised hands holding blue and yellow hearts

Crisis in Ukraine (2022)

10 речей, про які треба сказати вашому новому лікарю неврологу/епілептологу | PDF
українській (UA), English (EN), Deutsch (DE), Español (ES), Français (FR), Magyar (HU), 日本語 (JA), Polski (PL), Português (PT), Русский (RU)

Поради людям із епілепсією та судомами в кризових ситуаціях
українській (UA), English (EN), Русский (RU)

Стратегії лікування хворих на епілепсію в умовах нестачі протиепілептичнийх препаратів
Робоча група з негайного реагування на ситуацію в Україні ILAE

Donate to support people with epilepsy affected by the situation in Ukraine


A definition and classification of status epilepticus - Ukrainian translation

Визначення та Класифікація Епілептичного Статусу – Звіт Цільової Групи ILAE по Класифікації Епілептичного Статусу

A practical clinical definition of epilepsy - Ukrainian

Практичне клінічне визначення епілепсії

COVID інфекція та епілепсія у дітей - 8 November 2022, 16:00 - 18:00 Eastern European Time

COVID-19 Опитувальник для клініцистів

10 речей, про які треба сказати вашому новому лікарю неврологу/епілептологу

epilepsy-syndromes-nomeclature---ukrainian

ILAE Classification of the epilepsies - Ukranian

Класифікація епілепсій МПЕЛ: позиція комісії МПЕЛ щодо класифікації та термінології

Minimum requirements for the diagnosis of psychogenic nonepileptic seizures:

Мінімальні вимоги до діагностики психогенних неепілептичних станів (ПНЕС): поетапний підхід

Operational Classification of Seizure Types - Ukrainian

Робоча класифікація типів епілептичних нападів Міжнародної протиепілептичної Ліги: доповідь комісії з класифікації і термінології МПЕЛ

Вебінар УПЕЛ "Пароксизмальні стани внаслідок травматизації під час війни"

Seizure resource guide for crisis situations - Ukrainian

The ILAE classification of seizures and the epilepsies: Modification for seizures in the neonate - Ukrainian translation

Класифікація нападів та епілепсій МПЕЛ: Модифікація нападів у новонароджених. Документ з викладення позиції робочої групи МПЕЛ з питань нападів новонароджених

Вебінар УПЕЛ "Актуальність проблеми епілептичного статусу під час воєнного стану"

2022 Ukraine Crisis Response

XXVI конференція УПЕЛ з міжнародною участю: Мультидисциплінарний підхід в епілептології - Oct 20, 2022

Актуальність проблеми епілептичного статусу під час воєнного стану - 21 June 2022, 16:00 - 20:00 Eastern European Time

Ведення епілепсії у вагітних - рекомендації ILAE - 13 December 2022, 16:00 - 18:00 Eastern European Time

Ведення епілепсії у вагітних: звіт спеціальної групи Міжнародної протиепілептичної ліги з проблем жінок та вагітності

Management of epilepsy in pregnancy: A report from the International League Against Epilepsy Task Force on Women and Pregnancy

Визначення синдромів Ідіопатичної Генералізованої Епілепсії: звіт цільової групи Міжнародної Протиепілептичної Ліги з нозології та визначень - ILAE Definition of the Idiopathic Generalized Epilepsy Syndromes - UA

Керівництво з використання робочої класифікації типів нападів МПЕЛ 2017

Класифікація Міжнародної Протиепілептичної Ліги (МПЕЛ) і Визначення Синдромів Епілепсії з Дебютом у ДитячомуВіці - ILAE Classification and Definition of Epilepsy Syndromes with Onset in Childhood - UA

Класифікація та визначення епілептичних синдромів з дебютом у різному віці - Classification and Definition of Epilepsy Syndromes with Onset at a Variable Age - UA

Класіфікація та визначення ILAE синдромів епілепсії з початком у новонароджених і немовлят - Classification and Definition of Neonatal and Infant Onset Epilepsy Syndromes - UA

Клінічна користь ЕЕГ в діагностиці та моніторингу епілепсії у дорослих

Clinical utility of EEG in diagnosing and monitoring epilepsy in adults-Ukrainian translation

Матеріали секцій епілепсії конгресу CONY 2022 - 4 October 2022, 16:00 - 18:00 Eastern European Time

Методологія класифікації та дефініції епілептичних синдромів з переліком синдромів: Звіт Цільової групи з нозології та визначень Міжнародної ліги боротьби з епілепсією (ILAE) | Epilepsy Syndromes Methodology - Ukrainian

Оптимізація вибору препаратів для лікування епілепсі - 27 July 2022, 15:00 - 17:30 Eastern European Time

Пароксизмальні стани в наслідок травматизації під час війни - 7 June 2022, 16:00 - 17:00 Eastern European Time

Поради людям із епілепсією та судомами в кризових ситуаціях - Advice for people with epilepsy and seizures in crisis situations (Ukrainian)

Практичне клінічне визначення епілепсії 2014

Стратегії лікування хворих на епілепсію в умовах нестачі протиепілептичнийх препаратів (antiseizure medication (ASM))

Тривожні розлади у хворих на епілепсію – огляд психіатра та психолога - 22 November 2022, 16:00 - 18:00 Eastern European Time

Subscribe to the ILAE Newsletter

To subscribe, please click on the button below.

Please send me information about ILAE activities and other
information of interest to the epilepsy community